/tr>
 
 
Sieviete, tavs skaistums prspj vasaru
Ar saules pielietm pludmalm.
Kamd man noliegt to,
Ka tavs skaistums prspj ziemu,
Kad sniega baltums zemi klj.
Sieviete ir rudens raibs krsas,
Kad taurei dust iet.
Un stund tai, kad vias savu mlu dv,
T pavasara smara ir,
Kas manas jtas atmodina

/Felix Gray/
 
 

Svingos bros ms visas vlamies brnigi izskatties. Centsimies Jums paldzt.

Kzu salons "BELLE" Jums piedv kzu kleitu un vakartrpu kolekcijas jebkurai, pat visizsmalcintkajai gaumei. Ideju un modeu daudzveidba, apdares variantu, materilu, krsu gammu un rotjumu dadba aus Jums atklt tiei Jsu trpu. Ir iespja veikt pastjumus pc kataloga.

Ceram, ka msu interneta vietne paldzs Jums vairk uzzint par mums un msu piedvjumu.

Sada Kzu kleitas pardta visa msu piedvto modeu daudzveidba.

Ar prieku piedvjam Jums kleitas no talantgs dizaineres Natlijas Romanovas lielisks kolekcijas. aj kolekcij katra kleita ir mkslas darbs. Kleitu apdar izmantoti ar rokm darinti izuvumi, prles un mkslgie ziedi. Elitrie audumi no Francijas, itu menes un greznie rotjumi pieir trpiem individulu tlu.

Bet varbt Jums iepatiksies kda kleita no studijas Le Rina kzu kleitu un vakartrpu modes kolekcijas, kuras modei nosaka kzu modes visjaunks tendences. Apvienojum ar vismaigkajiem audumiem - puscaurspdgo organzu, vissmalkko ifonu, juteklisko krepu, izaicinoo "neapstrdto" zdu - smalks menes, elegantie izuvumi un burvgie ziedi veido neatkrtojamu kleitu.

Bet, ja neatrodat savu sapu kleitu msu interneta vietn, iespjams, ka t Js gaida msu salon.

Sadaa Vakarkleitas Js patkami prsteigs ar vakarkleitu un kokteikleitu dadbu, kas padars Js par dienas, vakara vai nakts karalieni jebkur paskum. Iesakm pievrst uzmanbu kokteikleitu Ever Pretty kolekcijai un studijas Le Rina vakarkleitu kolekcijai. ajos trpos Js nepaliksiet bez ievrbas.

Protams, neiztikt ar bez Aksesuriem. aj sada redzami to svargo skumu paraugi, bez kuriem neiztiek neviena lgava: apmeti, rotjumi, plvuri, apaksvrki, somias un daudz citu skaistu lietu.

Par dadiem jaunumiem un akcijm paziosim Jums sada Jaunumi, td neaizmirstiet taj ieskatties, lai apvienotu patkamo ar vl vairk patkamo.

Sada Kontakti uzzinsiet, k ms atrast.

Lai msu salona apmekljums sniedz prieku par veiksmgiem pirkumiem. Gaidam Js! LAIPNI LDZAM!

Esiet uzmangi! Msu kzu salons "Belle" ir viengais oficilais prstvis preu zmes "Natalia Romanova" Latvij. Ja vl kds salons Latvij piedv Jums kleitas "Natalia Romanova" - esiet prliecinti tas ir viltojums un autortiesbas prkapums. Dizaina studijas "Natalia Romanova" mjaslap http://www.nataliaromanova.ru Js varat atrast visu oficilo prstvju sarakstu.

MSU LGAVAS

                   

TLK